Website ndërtuar për firmen e polisterolit, izolim termik IzopackAustria

Written by techalb

If builders built buildings the way programmers wrote programs, then the first woodpecker that came along would destroy civilization. (Gerald Weinberg)

05/03/2018

Si te optimizojme imazhet per SEO?

Si te optimizojme imazhet per SEO?

Optimizimi i imazhit ka të bëjë me zvogëlimin e madhësisë të imazheve tuaja sa më shumë që të jetë e mundur pa prishur...

0 Komente