Si të siguroni faqen tuaj të internetit

Written by techalb

If builders built buildings the way programmers wrote programs, then the first woodpecker that came along would destroy civilization. (Gerald Weinberg)

20/02/2019

Siguria e faqes së internetit kryeson listën e shqetësimeve online për pronarët dhe përdoruesit e internetit. Në vitet e fundit, shkeljet e sigurisë që prekin bankat e mëdha, shitësit dhe ofruesit e tjerë kryesorë të shërbimeve, i kanë lënë përdoruesit shumë të shqetësuar. Sigurimi i përdoruesve që të dhënat e tyre janë të sigurta nga vjedhjet e identitetit dhe lloje të tjera të krimit në internet është thelbësore për besimin e klientëve.

Sigurimi i faqes tuaj të internetit me protokollin HTTPS dhe çertifikatën SSL, janë hapa thelbësorë për mbrojtjen e të dhënave të mbledhura gjatë zhvillimit të biznesit dhe sinjalizimit të përdoruesve se një faqe interneti është e sigurt. Nëse faqja juaj grumbullon ose përdor të dhëna , është e rëndësishme të dini se si funksionojnë SSL dhe HTTPS dhe t’i përdorni ato për të mbrojtur faqen tuaj dhe klientët nga sulmet kibernetike.

Çfarë është SSL?

SSL qëndron për Secure Socket Layer-një skedar i vogël i të dhënave që shton një çelës kriptografik për transferimin e të dhënave mes të shfletuesit të internetit dhe serverit. Në mënyrë që faqja të jetë e sigurt, poseduesi i faqes duhet te kete nje certifikate SSLe cila vepron si një simbol që njofton përdoruesit se faqja është verifikuar dhe certifikuar.

Pasja e një certifikatë SSL është thelbësore për mbrojtjen e të dhënave të ndjeshme dhe konfidenciale të përdoruesve.

Një certifikatë SSL shton sigurinë e faqes në çdo komunikim midis shfletuesit dhe serverit.Pronarët e site-ve mund të zgjedhin nga tri lloje të ndryshme të certifikatave SSL, në varësi të natyrës së faqes dhe llojit të informacionit që mbledh nga përdoruesit.

Çertifikatat e verifikuara nga validimi i domain-it (DV) janë forma më e ulët e sigurisë. Për këtë lloj certifikimi, autoriteti certifikues thjesht kontrollon nëse aplikuesi është në të vërtetë pronari i domain-it. Asnjë informacion tjetër rreth kompanisë apo aplikuesit nuk është i kontrolluar. Çertifikatat (DV) zakonisht jepen shpejt dhe relativisht lirë pasi ka shumë pak informacion për të verifikuar.

Çertifikatat e verifikuara nga vlefshmëria e organizatës (OV) ofrojnë një sigurim më të plotë sesa çertifikatat DV. Ky lloj i certifikatës SSL verifikon jo vetëm pronësinë e domain-it, por gjithashtu detajet rreth pronësisë së një kompanie dhe çdo regjistrimi përkatës. Ky informacion është gjithashtu i disponueshëm për vizitorët e internetit, gjë që rrit transparencën dhe nivelin e besueshmërisë. Një çertifikatë OV kushton më shumë se një çertifikatë DV, por ofron siguri shtesë në faqet e internetit që merren me lloje të ndryshme të dhënash, siç janë grumbullimi i adresave të emailit.

Çertifikatat e verifikuara me validim të zgjatur (EV) ofrojnë nivelin më të lartë të sigurisë. Këto certifikata mund të lëshohen vetëm nga autoritetet autorizuese dhe kërkojnë një rishikim të informacionit të detajuar të kompanisë. Për shkak se certifikatat EV përfaqësojnë nivelin më të lartë të sigurisë, ato janë më të shtrenjtë dhe janë më të mirat për faqet e internetit që trajtojnë informacione shumë konfidenciale, siç janë të dhënat e kartës së kreditit.

Çfarë është HTTPS?

(HTTPS) është versioni i sigurt i HTTP.

‘S’ në fund të HTTPS qëndron për ‘Secure’. Kjo do të thotë që të gjitha komunikimet midis shfletuesit tuaj dhe faqes së internetit janë të koduara. HTTPS shpesh përdoret për të mbrojtur transaksione online konfidenciale, si bankat në internet dhe formularët për blerje online.

Shfletuesit e internetit si Internet Explorer, Firefox dhe Chrome shfaqin gjithashtu një ikonë për të treguar lidhjen me HTTPS.

Pse kërkohet një certifikatë SSL?

Të gjitha të dhënat e rregullta HTTP mund të lexohen nga çdo haker.

Me një lidhje HTTPS, të gjitha komunikimet janë të koduara në mënyrë të sigurt. Kjo do të thotë se edhe në qoftë se dikush ka arritur të shkelë lidhjen, ata nuk do të mund të marrin të dhënat.

Të gjitha paketat në Techalb vijnë me një certifikatë SSL të përfshirë.Kështu që s’ju mbetet gjë tjetër veçse të nisni biznesin tuaj.

#techalb.al #webhost.al

Si te optimizojme imazhet per SEO?

Si te optimizojme imazhet per SEO?

Optimizimi i imazhit ka të bëjë me zvogëlimin e madhësisë të imazheve tuaja sa më shumë që të jetë e mundur pa prishur...

0 Komente