Microsoft ka kaluar Google (Alphabet) në vlerësimin e tregut për herë të parë në tre vjet. Microsoft tani vlerësohet...